Najnovije vesti

  • Obaveštavamo cenjene potrošače da smo produžili odloženo plaćanje čekovima građana do 5. maja 2023. godine!
     

Platna kartica Žinasa

ŽINASA PLATNA KARTICA je kreditna kartica, što znači da kupac ne mora imati novac na računu prilikom kupovine.

Roba se plaća na više rata, čiji broj zavisi od ugovora sklopljenog sa ustanovom ili firmama. Plaćanje je administrativnom zabranom sa računa kupca.

Pogodnost je što u momentu kupovine ne morate imati novac kod sebe ili na računu.
Pogodnost je i to što otvaranje, održavanje i zatvaranje kartice ne povlači troškove za vlasnika kartice.
Pogodnost je i što se sva kupljena roba plaća po cenama koje su bile na dan kupovine!

Ovim sredstvom može se plaćati u svim maloprodajnim objektima ŽINASE, osim u prodavnici-pekari i restoranu u Bolnici Valjevo.

Žinasa Gold Card

Povodom 25 godina rada Žinasa Gold kartice omogućavaju pčosebne pogodnosti
prilikom odloženog plaćanja!
ŽINASA GOLD CARD omogućava potrošačima dodatne pogodnosti i popuste prilikom kupovine. Dobijaju je potrošači koji duže od dve godine koriste Žinasa kreditnu karticu, redovno izmiruju svoje obaveze i koji su u toku godine ostvarili promet veći od 200.000,00 dinara.

Informacije o otvaranju platne kartice možete dobiti na telefon 230-403.